+34 981 220 585 :: [email protected]

Aviso Legal

POLÍTICA DE PRIVACIDADE: DATOS PERSOAIS E COMUNICACIÓNS COMERCIAIS

De acordo co establecido na Lei Orgánica 15/1999 do 13 de Decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, enténdese por DATOS PERSOAIS, “calquera información concernente a persoas físicas identificadas ou identificables”. Por FICHEIRO: Todo conxunto organizado de datos de carácter persoal, calquera que for a forma ou modalidade da súa creación, almacenamento, organización e acceso, e por TRATAMENTO DE DATOS: as operacións e procedementos técnicos de carácter automatizado ou non, que permitan a recollida, gravación, conservación, elaboración, modificación, bloqueo e cancelación, así como as cesións de datos que resulten de comunicacións, consultas, interconexións e transferencias.

HÉRCULES DE EDICIÓNS, S.L. unicamente terá acceso aos datos persoais que O CLIENTE lle facilite voluntariamente. Por iso, é preciso que O CLIENTE coñeza que para adquirir os nosos produtos ofrecidos a través da web, solicitaránselle datos persoais, que serán incluídos nun Ficheiro do que é titular e responsable HÉRCULES DE EDICIÓNS, S.L., coa finalidade de realizar unha correcta xestión das relacións comerciais establecidas entre ambas as partes, e tamén de informarlle de novidades, etc, tanto por vía escrita como electrónica.

O CLIENTE poderá en calquera momento revogar o consentimento prestado para o envío de comunicacións comerciais por vía electrónica remitindo un correo á dirección que se detalla seguidamente: [email protected]

O CLIENTE consente que HÉRCULES DE EDICIÓNS, S.L. comunique os citados datos a outras empresas do Grupo (Hércules Astur de Edicións e Publicacións Comunitarias) co fin de que lle informen sobre os produtos que comercialicen. No caso de que O CLIENTE non desexe que os seus datos sexan comunicados ás citadas empresas pode manifestalo enviando un correo electrónico a: [email protected]

O Cliente ten a posibilidade de exercitar Os DEREITOS DE ACCESO, RECTIFICACIÓN E CANCELACIÓN DOS seus DATOS DE CARÁCTER PERSOAL nos termos previstos na citada Lei, podendo exercitar os referidos dereitos por escrito dirixido a HÉRCULES DE EDICIÓNS, S.L., con domicilio social na Rúa Cordelería , número 32-2º-15003 A Coruña., ou ben enviando un correo á dirección de e-mail: [email protected], A/A Responsable do Ficheiro.

PROPIEDADE INDUSTRIAL E INTELECTUAL

HÉRCULES DE EDICIÓNS é unha marca rexistrada protexida pola normativa de propiedade intelectual e industrial, do mesmo xeito que outros signos distintivos, denominacións, obras, etc., e que o uso indebido dos mesmos constituirá unha infracción dos dereitos de propiedade intelectual e industrial do seu titular, e poderá dar lugar ao exercicio das accións xudiciais pertinentes que lle puideren corresponder no exercicio dos seus dereitos.

0 Comentarios

Leave Reply

O teu enderezo electrónico non se publicará Os campos obrigatorios están marcados con *

Empregamos cookies propias e de terceiros para mellorar os nosos servizos. mais información

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close