Resumo da túa compra

Este é o resumo da túa compra en Hércules Edicións.
Podes proceder ao pago facendo click no botón de “Finalizar Compra” que atoparás máis abaixo.

O teu carriño está baleiro.

Voltar á tenda

Envíos

HERCULES DE EDICIONES SL realiza envíos a PENINSULA, BALEARES, CEUTA, MELILLA, CANARIAS e RESTO DO MUNDO cobrando unha cantidade de Euros en concepto de gastos de envío. Os gastos de envío e/ou xestión calculanse automáticamente en tempo real e serán mostrados ao cliente antes de finalizar a compra. Este cálculo realizase en base as seguintes variables:

  • Lugar de destino: O destino do envío inflúe no prezo segúndo as tarifas que marcan os operadores loxísticos con os que trabajamos.
  • Peso do envío
  • Excepcións: Para o caso de envíos a Península Ibérica, tanto a España como a Portugal, o envío será gratuito para pedidos superiores a 24 euros. Os costes de envío a Canarias, Ceuta, Melilla e zonas non pertenencentes a Unión Aduanera Europea no inclúen os costes (aranceles) de importación, que serán pagados en metálico no destino polo receptor da mercadoría.

DevoluciÓns

O cliente deberá devolver ou entregar directamente o producto a HERCULES DE EDICIONES SL, na dirección CL CORDELERIA 32, 15003, A CORUÑA, sen ninguna demora indebida, e en todo caso nun prazo máximo de catorce días naturais a partir da data na que se formalice o dereito de desestimento do contrato. Entenderáse cumplido o prazo se o cliente efectúa a devolución do producto antes de la finalización do prazo.

O cliente farase cargo dos costes de devolución do producto. En todo caso, os productos a devolver deberán estar en perfectas condicións, sen usar e na súa embalaxe original. Rogase, por tanto, que para evitar problemas no transporte, asegurese de que o paquete vai debidamente protexido e precintado. Una vez recibido/s, chequearemos o seu estado. No momento en que comprobemos que tanto o/os artígo/s, coma los posibles componentes, accesorios, obsequios promocionaies e documentación, estén completos e en perfectas condicións, procederemos a devolver os cartos abonados.

Scroll ao inicio