+34 981 220 585 :: [email protected]

Contacto

HÉRCULES DE EDICIONES
R/ Cordelería 32. Edificio Hércules. 15003 A Coruña
Teléfono: 981 220 585
Fax: 981 220 717

HÉRCULES ASTUR DE EDICIONES
R/ Ventura Rodríguez, 6 Esc.C. Bj.Dcha. 33004 Oviedo
Teléfono: 985 272 297
Fax: 985 272 302

PUBLICACIONES COMUNITARIAS
R/ Radio Sevilla 7 41001 Sevilla
Teléfono/Fax: 954 217 339

FUNDACION RODRÍGUEZ IGLESIAS
R/ Cordelería 32. Edificio Hércules. 15003 A Coruña
Teléfono: 981 220 585
Fax: 981 220 717

Contacto

  Nome*

  Email*

  Asunto

  Teléfono

  Departamento

  Desexa recibir publicidade ou información promocional de HERCULES DE EDICIONES SL.?

  Mensaxe

  Lin e acepto as condicións de privacidade

  De conformidade co establecido na normativa vixente en Protección de Datos de Carácter Persoal, informámoslle que os seus datos serán incorporados ao sistema de tratamento titularidade de HERCULES DE EDICIONES SL con CIF B15078892 e domicilio social sito en CL CORDELERIA 32, 15003, A Coruña, coa finalidade de atender as súas consultas e remitirlle comunicacións comerciais que poidan ser do seu interese. En cumprimento coa normativa vixente, HERCULES DE EDICIÓNS SL informa que os datos serán conservados durante o prazo estritamente necesario para cumprir cos preceptos mencionados con anterioridade. Mentres non nos comunique o contrario, entenderemos que os seus datos non foron modificados, que vostede se compromete a notificarnos calquera variación e que temos o seu consentimento para utilizalos para as finalidades mencionadas.

  HERCULES DE EDICIONES SL informa que procederá a tratar os datos de maneira lícita, leal, transparente, adecuada, pertinente, limitada, exacta e actualizada. É por iso que HERCULES DE EDICIONES SL comprométese a adoptar todas as medidas razoables para que estes suprímanse ou rectifiquen sen dilación cando sexan inexactos. De acordo cos dereitos que lle confire o a normativa vixente en protección de datos poderá exercer os dereitos de acceso, rectificación, limitación de tratamento, supresión, portabilidade e oposición ao tratamento dos seus datos de carácter persoal así como do consentimento prestado para o tratamento dos mesmos, dirixindo a súa petición á dirección postal indicada máis arriba ou ao correo electrónico [email protected]

  Asimismo e de acordo co establecido na Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico, no seu artigo 21, solicitamos tamén o seu consentimento expreso para enviarlle publicidade dos nosos produtos ou promocións que consideremos poidan ser do seu interese, por correo electrónico ou por calquera outro medio de comunicación electrónica equivalente. Informámoslle que poderá revogar en calquera momento o consentimento prestado á recepción de comunicacións comerciais enviando un e-mail á dirección de correo electrónico: [email protected] Poderá dirixirse á Autoridade de Control competente para presentar a reclamación que considere oportuna.