Sobre Nós

Carta de Francisco Rodríguez Iglesias

Presidente do Grupo Hércules Global e da Fundación que leva o seu nome

Contra finais da década dos sesenta, no contexto dunha Galicia na que os mozos se vían abocados á emigración para traballar e independizarse, a miña grande ilusión era conseguir desenvolver a miña traxectoria profesional dentro do mundo da cultura sen abandonar esta terra. Logo de residir en Madrid e no País Vasco, en 1979 conseguín este obxectivo: regresar a Galicia cun posto de certa importancia nunha grande editorial española e, como non podía ser doutro xeito, establecinme na “cidade de cristal na que ninguén é forasteiro”.

Unha vez aquí e tras a experiencia no mundo do libro, cheguei a unha conclusión sentida e meditada durante moito tempo: Galicia necesitaba un gran proxecto que reunise todo o máis importante da nosa cultura e da nosa identidade, que elevase a nosa autoestima, en definitiva, que nos fixera sentir orgullosos do que somos: Galegos. O seu título, Proxecto Galicia. Así llo trasladei á sociedade, coa intención de que nos coñecésemos mellor, nos valorásemos e defendésemos o noso con moita máis forza do que o fixeramos nunca.

Pero para poder facer realidade este soño, foi preciso crear unha empresa editorial, e así naceu Hércules de Ediciones. Daquela coidei que ese raio de luz que todas as noites se reflectía no meu despacho proveniente da Torre de Hércules levaría a nosa cultura moito máis alá de Pedrafita do Cebreiro. Concibín unha editorial como algo máis ambicioso, que debía ir máis alá e non só editar os libros que outros escribían. Aspiraba a crear cultura e por iso, vendo a necesidade que Galicia tiña de obras que abarcasen aspectos fundamentais da súa realidade, decidín que Hércules emprendese esta tarefa, coa axuda inestimable e imprescindible dos máis cualificados expertos en cada tema.

Co apoio dos máis destacados intelectuais, coa unión de todos os compañeiros de traballo, coa axuda da familia; pero sobre todo, co alento permanente do pobo galego, que se traduciu non só na subscrición ao mesmo senón no pulo para incorporar as novas series que completarán a obra, hoxe podo dicir que se ve cumprida a miña outra meta: recoller nunha obra todo o coñecemento sobre Galicia e contribuír con ela a forxar un dos alicerces básicos da nosa identidade.

Sen dúbida, é moi alentador comprobar que as grandes obras prestan un servizo esencial á sociedade e por iso quixen que non se limitaran exclusivamente a Galicia. Con esta idea naceron Hércules Astur de Ediciones, con sede en Oviedo, que aborda os mesmos obxectivos no Principado de Asturias, e Publicaciones Comunitarias, con sede central en Sevilla e cunha finalidade similar en toda Andalucía, que me fai profundamente feliz ao constatar a satisfacción e mais o cariño con que fomos recibidos por todos os andaluces. Cada un destes proxectos forman parte fundamental da miña vida: están impregnados de coñecementos, entrega total e cariño.

Conforme todas estas iniciativas se ían convertendo en realidades plenas, era necesario construír unha casa que lles dera acubillo e deste xeito naceu o Edificio Hércules. A intención é que sexa un foro permanente de cultura, un digno representante da sociedade civil galega, española e universal, desde o cal se difundan as ideas de liberdade, cultura, democracia e universalidade. E o seu primeiro froito é a Fundación Rodríguez Iglesias, que naceu para poder levar a cabo estas ideas; as súas exposicións van reflectir a creatividade e o amor á arte dos máis grandes artistas galegos contemporáneos, aos que cualifico como “os mellores dos mellores” e aos que lles estarei eternamente agradecido.

Chegar ata este punto é moito máis do que nunca imaxinara, pero agardo que sexa moito menos do que sexamos capaces de conseguir.

Cronoloxía

enero 1, 1985

Creación de Hércules de Ediciones, con sede en A Coruña, dedicada á distribución de libros

enero 1, 1985
enero 1, 1991

Inicio da actividad editorial de Hércules de Ediciones, coa publicación da serie de Historia de Proxecto Galicia

enero 1, 1991
enero 1, 1997

Fundación de Hércules Astur de Ediciones, con sede en Oviedo

enero 1, 1997
enero 1, 1997

Creación da Fundación Rodríguez Iglesias

enero 1, 1997
enero 1, 1999

Establecemento de Publicaciones Comunitarias, con sede en Sevilla

enero 1, 1999
Interiorbiblioteca - Sobre Nós

Hércules de Edicións

Hércules de Edicións naceu en 1985 como un esforzo persoal do actual presidente do Consello de Administración, Francisco Rodríguez Igrexas, que tentou promover a cultura galega do mundo editorial. Para iso, reuniu a un grupo de galegos, procedentes da industria editorial, e dispúxose a ofrecer Galicia cunha obra temática que profundou naquelas cuestións que definen á nosa comunidade.

Publicacións Comunitarias

Publicacións Comunitarias é a editorial máis recente incorporada ao Grupo Hércules, da que forma parte desde 1999. Con sede en Sevilla, a promoción da cultura andaluza é a súa bandeira, mediante as obras que teñan a intención de profundar no coñecemento desta Comunidade. O Proxecto Andalucía é óbraa cume, un intento editorial sen precedentes para recoller nun único traballo todo o coñecemento da rexión, abordando temas como Historia, Antropoloxía, Arte, Literatura e natureza desta terra.

Hércules Astur de Edicións

Hércules Astur converteuse nunha editorial de referencia no Principado. Preto de cincuenta profesores, artistas e académicos converteron en realidade a colección Artistas Asturianos, a obra máis ambiciosa que se realizou nunca sobre a arte desta Comunidade, o primeiro paso para o Proxecto Astur, unha aposta editorial titánica que pretende recoller os alicerces da cultura do Principado abordar a súa Historia, Arte, Antropoloxía, Literatura e Natureza.

Fundación Rodríguez Iglesias

O nome da Fundación Rodríguez Iglesias vén do fundador e actual Presidente do Grupo Editorial. Creado no ano 1997 , está dotado de fondos das tres editoriais do Grupo, que destinan unha parte dos seus beneficios a actividades sociais. A actividade da Fundación céntrase na promoción das Artes e a Cultura, en todos os aspectos.

Medalla Castelao

medalla castelao - Sobre Nós

Foi concedida ao Proxecto Galicia en xuño de 2007 polo Presidente da Xunta de Galicia. A Medalla Castelao distingue a obra de cidadáns galegos porque “a perfección, o simbolismo e a transcendencia das obras é o reflexo dun traballo conscientemente realizado con entrega e con fe na cultura, na historia e no ser dun pobo”.

A Medalla Castelao debe servir, pois, de exemplo, á obra daqueles galegos que deben ser guías para futuras xeracións que queiran seguir engrandeciendo a realidade de Galicia.

Información

Nosos Catálogos

Carriño da compra
Scroll to Top
Scroll to Top