Natureza

Unha visión de conxunto sobre os elementos que constitúen a natureza galega

Ofrecer unha visión de conjunto sobre os elementos que constitúen a natureza galega é o obxectivo da serie “Natureza” do Proxecto Galicia.

A colección abarca os campos da Xeoloxía, da Zooloxía e da Botánica, profundizando ao máximo en todas as áreas destas disciplinas e ofrecendo gran cantidade de información e detalles.

Os expertos nas distintas materias souberon equilibrar nesta serie o rigor científico cun estilo ameno para o lector non especializado.

En definitiva, a través destas páxinas quérese achegar ao lector a un ambiente vivo co que, a pesar da súa proximidade, foise perdendo pouco e pouco o contacto.

Proyecto Galicia Zoologia1 - Natureza

Coordinador

FRANCISCO DÍAZ-FIERROS VIQUEIRA

Es doctor en Farmacia por la Universidad de Santiago (1967), profesor adjunto de Edafología de la Universidad de Santiago (1970-1987), catedrático de Edafología y Química Agrícola de la Universidad de Santiago (1987), profesor a tiempo completo en las facultades de Farmacia, Biología y en la Escuela de Ingeniería Ambiental de Geología, Edafología, Medio Atmosférico e Hídrico, Saneamiento Ambiental e Hidrología y profesor de Tercer Ciclo en las universidades de Santiago, A Coruña, Oviedo, Granada, Valencia, Lérida, Alicante, Madrid y Barcelona y en la Internacional Menéndez y Pelayo.

Sus líneas de trabajo son: Propiedades físicas del suelo, cartografía de suelos, capacidad productiva de suelos, procesos de degradación de la calidad de los suelos, erosión de suelos, actividades agrarias y calidad de las aguas, historia de la ciencia en Galicia y ciencia, técnica y sociedad.

Ha sido miembro del consejo de redacción de la ‘Revista Galega de Estudios Agrarios’, del consejo de redacción de ‘Trabajos Compostelanos de Biología’, del comité científico de ‘Suelo y Planta’, del ‘Council of the European Soil Conservation’ y actualmente es miembro del ‘Consello da Cultura Galega’.

Ha sido miembro del consejo de redacción Ocupa o ha ocupado los siguientes cargos: Director de ‘BRAÑA’, Boletín de la Sociedad Galega de Historia Natural (1977-80), presidente de la Sociedad Gallega de Historia Natural (1975-80), presidente de la junta rectora del ‘Seminario de Estudios Galegos’ (desde 1980), director del Museo de Farmacia ‘Aniceto Charro’ (desde 1992), presidente de la Sección I (Física del Suelo) de la Sociedad Española de Ciencia del Suelo (1990-1994), académico correspondiente de la Real Academia Nacional de Farmacia (1992), director del Instituto de Investigaciones y Análisis Alimentarios (Universidad de Santiago, 1994-98), académico numerario de la Real Academia de Farmacia de Galicia (2000), académico numerario de la Real Academia Gallega (2000) y vicepresidente del ‘Consello da Cultura Galega’ (2002).

image 1 - Natureza

botánica

En tres tomos sobre Botánica afóndase nas distintas partes desta disciplina

Así, inicialmente repásanse as nocións de maior interese de anatomía, morfoloxía e fisioloxía vexetal, necesarias para unha adecuada comprensión de capítulos posteriores, penetrando ademais noutras temáticas oportunas para abordar exitosamente os apartados de Botánica Descritiva, como son a evolución vexetal e a taxonomía.

Por último, a Historia dos Ecosistemas Terrestres de Galicia tamén é unha achega orixinal sobre paleobotánica galega, temática escasas veces tratada en obras deste tipo.

image 2 1 - Natureza
Proyecto Galicia Botanica 2 - Natureza
Proyecto Galicia Botanica 3 - Natureza
Proyecto Galicia Botanica 4 - Natureza

Tomo XLI
BÓTANICA I

Tomo XLII
BÓTANICA II

Tomo XLII
BÓTANICA III

xeoloxía

O marco xeolóxico galego é sinxelo e antigo en canto aos materiais básicos que o conforman, pero complexo e moderno no referente ás estructuras tectónicas que o caracterizan.

Así pois, en Galicia existe un claro dominio de rochas ácidas (granitos e xistos), unha pequena mostra de rochas básicas e ultrabásicas, e unha mínima representación de rochas calizas.

Sin embargo, esta aparente simplicidad se vio alterada cuando las placas africanas dieron origen a la tectónica alpina y quebraron los viejos zócalos del noroeste ibérico en mil bloques, que adquirieron su propia y singular dinámica. Sin ellos, el paisaje gallego sería plano y desgastado por una erosión de cientos de millones de años y no con los rasgos juveniles que muestran nuestros valles fluviales.

Proyecto galicia naturaleza - Natureza

Tomo XXXVI
HISTORIA NATURAL. XEOLOXÍA

Proyecto Galicia Geologia 1 - Natureza
Proyecto Galicia Geologia 2 - Natureza
Proyecto Galicia Geologia 3 - Natureza
Proyecto Galicia Geologia 4 - Natureza
Proyecto Galicia Zoologia1 - Natureza

zooloxía

Aínda que pode parecer un tópico, é un feito incuestionable que a situación xeográfica de Galicia, as súas características climáticas e as súas peculiares condicións topográficas e hidrográficas confírenlle unha particular capacidade para albergar unha fauna moi diversa e de especial relevancia no contexto europeo.

A través destes catro volumes inténtase contribuír ao necesario cambio de actitude fronte ao saber zoolóxico da comunidade galega. Pois aínda que posuímos un bo coñecemento dos grupos de vertebrados, moitos dos aspectos cruciais da súa bioloxía foron pouco divulgados. Por outro lado, a pesar de que se teñen sinalado en Galicia non menos de 10.000 especies de invertebrados (só é unha pequena parte do poboamento real do territorio) a súa representación en publicacións non específicas é case anecdótica.

Proyecto Andalucia zoologia 1 - Natureza
Proyecto Andalucia zoologia 2 - Natureza
Proyecto Andalucia zoologia 3 - Natureza
Proyecto Andalucia zoologia 4 - Natureza

Tomo XXXVII
Zooloxía II

Tomo XXXVIII
Zooloxía I
i

Tomo XXXIV
Zooloxía III

Tomo XL
Zooloxía IV

Carriño da compra
Scroll ao inicio