Xeografía e Cartografía

Un estudo de todos os aspectos da xeografía galega

Nesta serie formada por seis volumes (cinco dedicados á xeografía e un á cartografía de Galicia) faise un estudo xeral de todos os aspectos da xeografía galega, tanto física como humana, e analízanse as peculiaridades de cada unha das grandes comarcas galegas.

No volume dedicado á cartografía pódense ver desde os primeros mapas do século XVI ata as máis modernas cartas náuticas, fotografías por satélite, coleccións cartográficas do século XX, planimetría das cidades ou mapas físicos.

Proyecto Galicia Geografia 1 - Xeografía e Cartografía
Proyecto Galicia Geografia 2 - Xeografía e Cartografía
Proyecto Galicia Geografia 3 - Xeografía e Cartografía
Proyecto Galicia Geografia 4 - Xeografía e Cartografía

Tomo XVII
Xeografía Xeral

Tomo XVIII
A Galicia Cantábrica, Ártabra e Fisterrá

Tomo XIX
Vales do Tambre e do Ulla, Rías Baixas Pontevedresas e o Baixo Miño

Tomo XX
A Limia, Val de Monterrei e As Frieiras, Miño Central Ourensán e Depresións e Serras Sudorientais

Tomo XXI
A Chaira Luguesa, as Montañas Orientais e Itinerarios de Interese para o Viaxeiro

Tomo XXII
Cartografía de Galicia

Coordinador

FRANCISCO JAVIER RÍO BARJA

Este lucense, Doctor en Filosofía y Letras y Catedrático de Geografía e Historia, fue miembro del Instituto de Estudios Gallegos Padre Sarmiento, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, del Consello da Cultura Galega, del Instituto Galaico-Minhoto y del Consejo Editorial del Proyecto Galicia de Hércules de Ediciones, académico numerario de la Real Academia Galega y académico de la Academia de las Ciencias de Galicia..

Entre los numerosos galardones recibidos, destacan los siguientes: premio Galicia de Investigación, premio de la Diputación de Lugo, premio Alfredo Brañas, premio Valle-Inclán, premio Trasalba, copartícipe del premio de Sociología de la Escuela Social de Galicia y Premio de las Letras y de las Artes de Galicia 2001.

Es autor, entre otras obras, de Los estudios climatológicos de Galicia desde el punto de vista de la Geografía, División xurisdiccional de Galicia no século XVIII, Os ríos galegos, morfoloxía e réxime, A personalidade xeográfica de Otero Pedrayo y Didáctica da Xeografía.

Con Hércules, fue coordinador de los cinco volúmenes de Geografía del Proyecto Galicia, y autor de la exitosa Galicia, esa desconocida.

Carriño da compra
Scroll ao inicio