ecoloxía

Cinco volumes sobre «Ecoloxía»

A conservación e o respecto polo ambiente e pola privilexiada natureza galega son o faro que guía o enfoque da serie “Ecoloxía” do Proxecto Galicia.

Deste xeito, repartidas en cinco volumes, abórdanse cuestións relativas ao desenvolvemento sostible, á biodiversidade e estabilidade dos ecosistemas; pero tamén se acomenten outras referentes ás agresións ambientais (mareas negras ou cambio climático) e ás tecnoloxías utilizadas polo home para remediar, ou polo menos mitigar, estes impactos.

Proxecto Galicia Ecoloxia - Ecoloxía
Proyecto Galicia Antropologia 1 - Ecoloxía
Proyecto Galicia Antropologia 4 - Ecoloxía
Proyecto Galicia Antropologia 2 - Ecoloxía
Proyecto Galicia Antropologia 3 - Ecoloxía

Tomo XLIV
Introducción á Ecoloxía

Tomo XLV
Conservación I

Tomo XLVI
Conservación II

Tomo XLVII
Ciencia e Tecnoloxía Ambientais I

Tomo XLVIII
Ciencia e Tecnoloxía Ambienta
is II

Carriño da compra
Scroll ao inicio